Vu vơ

 


Advertisements
Đăng tải tại Music | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có những điều

Đăng tải tại Music | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một nửa bài thơ


Đăng tải tại Music | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xin em đừng vềĐăng tải tại Music | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

I am sorry

Đăng tải tại Music | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giọt mưa


Đăng tải tại Music | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiên đường đã mất

Đăng tải tại Music | Bạn nghĩ gì về bài viết này?